Kunnen we met gezondheidsmonitoring van 100.000+ koeien onze melk productie verbeteren

Via melkrobots kunnen individuele melkboeren de opbrengst van hun melkvee dagelijks monitoren. Met andere sensoren (gewicht meeting, implantable devices) kunnen ze nog meer data verzamelen. Via internet kunnen vele boeren die data gezamenlijk opslaan en verwerken om tot uitspraken te komen die weer op individuele koeien toepasbaar zijn. Eventueel op termijn met DNA/geno type koppeling. Niet alleen voor verhogen of hoog houden van melk productie door gezonde koeien, maar ook als basis voor personalized medicine en personalized food van mensen. Kun je uit grote data bestanden individuele adviezen geven op basis van personalzed DNA profielen. Dus kun je uitspraken doen over personalized situatie. Middels melkvee is allerlei info te verzamelen met directe economische waarde, maar ook om de juiste technieken te ontwikkelen voor personalized farma en food bij mensen.