Kunnen we met behulp van innovatieve nano- en microsatellieten en drones aardobservatie ten behoeve van klimaat en luchtkwaliteit goedkoper en beter maken?

Door innovatie worden de meettechnieken voor aardobservatie steeds kleiner. Hierdoor kan wellicht aardobservatie -en hiermee de controle van de effectiviteit van het (wereldwijde) emissiebeleid tbv klimaat en luchtkwaliteit- versterkt, verbeterd en financieel aantrekkelijker worden.