Kunnen we met behulp van genetische profielen van individuele patiënten en single-cell eiwitanalyse op een chip gepersonaliseerde behandeling van patiënten ontwikkelen?

Dit is een chemische vraag die ook is geïdentificeerd in het visiedocument Chemistry & Physics, Fundamental For Our Future dat onder leiding van de Commissie Dijkgraaf in samenspraak met een groot aantal stakeholders uit wetenschap en bedrijfsleven tot stand is gekomen.