Kunnen we mensen op een ethisch verantwoorde manier verleiden om gebruik te maken van nieuwe technologie (nudging), opdat zij minder energie verbruiken, gezonder leven, zich veiliger in het verkeer gedragen etc.?

Veelbelovende innovaties kunnen falen omdat niet tijdig rekening is gehouden met ethische en maatschappelijke discussies. Denk aan de discussies rondom het winnen van schaliegas, het elektronisch patiëntendossier en de ‘slimme energiemeter’. Bij maatschappelijk verantwoord innoveren worden mogelijke ethische en maatschappelijke gevolgen al in een vroeg stadium van de innovatie betrokken, zodat hiermee in het ontwerpproces rekening kan worden gehouden. Voorbeelden van zulke aspecten zijn privacy, veiligheid, duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Ook de juridische, psychologische (gedrag), sociale en economische aspecten horen erbij. Zo worden verantwoorde innovaties gecreëerd die op een breed draagvlak kunnen rekenen.