Kunnen we medicijnen daadwerkelijk rationeel ontwerpen?

Onze huidige methodologie en aanpak voor het ontwerpen van nieuwe geneesmiddelen is nog vrij primitief en gebaseerd op veel trial and error. Het belangrijkste probleem is ons gebrek aan inzicht hoe op rationele wijze effectieve liganden te ontwerpen in water die effectief zijn in een uit meerdere componenten bestaand systeem en in een dynamisch uit-evenwicht netwerk. Grote doorbraken en nieuwe benaderingen op dit gebied kunnen een revolutie veroorzaken in de medische behandeling en in de farmaceutische industrie.