Kunnen we lichaamseigen cellen gebruiken om zieke nieren te genezen?

Met de huidige technieken is het mogelijk om bijvoorbeeld huidcellen te resetten naar stamcellen, welke geacht worden in staat te zijn zich te kunnen differentiëren naar elke type cel in ons lichaam. Door te ontrafelen welke factoren essentieel zijn om vanuit een stamcel een niercel te ontwikkelen zouden lichaamseigen cellen toegepast kunnen worden om aangedane niercellen te vervangen door gezonde, lichaamseigen, niercellen. In een volgende fase zouden de bevindingen in de kweekfles vertaald moeten worden naar orgaan niveau om uiteindelijk een zieke nier te kunnen genezen met lichaamseigen cellen.