Kunnen we kwantummechanica aan het werk zien in 'grote' systemen, en zo ja, hoe kunnen we het inzetten?

De kwantummechanica is een van de meest waardevolle conceptuele bouwwerken van de moderne wetenschap. Het is extra fascinerend omdat het veel mogelijkheden behelst (golf/deeltje-dualiteit, superposities, fundamentele onzekerheden, etc) die ons voorstellingsvermogen te buiten gaan. Dat laatste is het directe gevolg van het feit dat in objecten en systemen waar we direct mee interageren - die typisch groot en warm zijn - alle bijzondere kwantumeffecten onzichtbaar zijn door ruis en decoherentie. Ze zijn typisch slechts voorbehouden aan een selecte groep systemen als atomen, fotonen, etc. Het zou onze kijk op de wereld radicaal veranderen wanneer we in staat zijn kwantumeffecten te zien in 'tastbare', 'zichtbare' systemen: bijvoorbeeld mechanische objecten, of zelfs levende systemen. Bovendien komt dan de vraag op: kunnen we tegenintuitieve gedragingen dan naar onze hand zetten voor nieuwe technologische toepassingen, zoals gevoelige sensoren of perfecte versterkers?