Kunnen we in de toekomst via 3D-printing voor alle gewrichten implantaten produceren? En gaan die implantaten dan levenslang mee?

Het denken over ziekte, gezondheid en zorg in Nederland en in Europa is drastisch aan het veranderen. Nieuwe technologie speelt in die verandering een belangrijke rol. Met de vergijzing neemt de zorgvraag toe, terwijl er tegelijkertijd minder mensen zijn om die zorg te leveren. Technologische vernieuwing helpt om met minder mensen betere zorg te leveren. Op termijn zal ook de stap naar biomedische 3D-print systemen nodig zijn.