Kunnen we in 2050 onze energie geheel duurzaam opwekken en eerlijk verdelen?

Een revolutie van een centrale naar naar een decentrale opwekking van elektriciteit is op handen. Burgers zien dat zonne-energie goedkoper is dan stroom uit de muur, en nemen zo het heft zelf in handen: ultieme democratie. Dit schaadt het businessmodel van fossiel energie leveranciers, en die zullen daar op reageren. Technisch is geheel duurzaam in 2050 mogelijk, maar willen we dat echt allemaal?