Kunnen we het prille Universum ten tijde vlak na de Oerknal behalve via elektromagnetische microgolven ook op andere manieren, bijvoorbeeld via neutrino's of zwaartekrachtgolven, bestuderen?

Sinds een halve eeuw kunnen we het "jonge" 380,000 jaar oude Universum bekijken d.m.v. microgolven: de 3 Kelvin cosmic microwave background (CMB) straling. De Oerknal theorie voorspelt dat naast licht, het Universum ook ooit transparant werd voor neutrino's. En wel niet toen het 380,000 jaar oud was, maar toen het slechts 1 seconde oud was. Het meten van deze neutrino's zou ons echt zicht geven op ons piepjonge Universum! De Oerknal theorie voorspelt de aanwezigheid van 300 van deze neutrino's per kubieke centimerter. Die wil je detecteren en bestuderen. De vraag: hoe? Nog speculatiever is de afdruk van quantum fluctuaties die zwaartekrachtsgolven achter zouden hebben gelaten op de CMB. Dit zou ons toegang verschaffen tot de fase waarin het Universum gigantisch expandeerde: de periode van cosmic inflation. Dit was een zeer kleine fractie van een seconde na de Oerknal. Ook dit willen we kunnen bestuderen. En dezelfde vraag luidt: hoe? Of nog mooier: het direct meten van die primordial gravitational waves!