Kunnen we het Nederlandse belastingsysteem onafhankelijk van de rest van de wereld volledig vergroenen zonder dat dit ingrijpende consequenties heeft voor onze levensstandaard?

Vergroening van het belastingsysteem is typisch zo'n onderwerp waarvan gezegd wordt dat we dat niet als Nederland alleen kunnen doen. Ik wil graag dat onderzocht wordt of wij dit toch als Nederland zelfstandig kunnen zonder dat ons concurrentievermogen en welvaart wordt aangetast.