Kunnen we het gedrag van complexe moleculaire systemen begrijpen en gebruiken om levensechte, zelfdenkende materialen te maken?

We leven in een complexe wereld, waarin gebeurtenissen vaak niet herleidbaar zijn tot de eigenschappen van een enkele component. In de afgelopen 10 jaar hebben we geleerd hoe we complex systemen, variërend van het klimaat tot electriciteitsnetwerken, en van zwermen vogels tot genetische netwerken, deels tot begrijpelijke wiskundige formules kunnen terugbrengen. Het leven zelf is uiteindelijk een ongelooflijk complex netwerk op moleculaire schaal. Eén van de grote uitdagingen is nu om zelf complexe moleculaire netwerken te bouwen waarvan we het gedrag kunnen voorspellen. Middels deze aanpak hopen we uiteindelijk écht te begrijpen hoe de levende cel functioneert en als we deze netwerken vervolgens inbouwen in complexe materialen krijgen die eigenschappen die lijken op levende materialen. De meest revolutionaire toepassingen van zulke materialen liggen in de geneeskunde (orgaan en weefsel regeneratie) en slimme diagnostiek. Nederland heeft wereldwijd een leidende rol in de chemie van complexe systemen en heeft een zeer sterke maakindustrie op het gebied van zachte materialen. Er liggen kansen om deze twee gebieden met elkaar te verbinden om een geheel nieuwe maakindustrie, die van de levensechte zachte materialen, in Nederland op te bouwen.