Kunnen we hersenen 3D-printen op chips?

Om een (stuk) brein in 3D op chips te kunnen laten groeien zullen we moeten begrijpen hoe intracellulaire processen en genetische expressie van zenuwcellen in 3D zijn gereguleerd. Daarnaast zal de omgeving van invloed zijn op het maken van onderlinge verbindingen van zenuwcellen, de plasticiteit hiervan en daarmee de activiteitspatronen van (delen van) de hersenen. De mogelijkheid om het brein 3D te printen, manipuleren en bemeten zal gebruikt kunnen worden voor het testen van modellen, hersenstimulatie en farmacologische interventies. De beantwoording van deze vraag zal niet alleen leiden tot nieuwe behandelingen van hersenziektes of kennis hoe we ons gezonde brein nog beter kunnen benutten, maar ook de basale kennis verschaffen over het meest complexe en fascinerende orgaan van de mens. Juist in Nederland kan deze onderzoeksvraag zeer goed aangepakt worden omdat het Nederlands hersenonderzoek wereldwijd in de top staat, en zeker succesvol zal zijn in combinatie met de Nederlandse top-groepen op het gebied van nanotechnologie, microfluidics, materiaalkunde, (stam)celbiologie en genetica. Het onderzoek sluit erg goed aan bij miljarden projecten in de Verenigde Staten ("BRAIN Initiative") en de Europese Unie ("Human Brain Project").