Kunnen we grensvlakken van metalen en moleculen ontwikkelen op oppervlakken of in systemen door (zelf)assemblage om geavanceerde materialen te maken?

Dit is een chemische vraag die ook is geïdentificeerd in het visiedocument Chemistry & Physics, Fundamental For Our Future dat onder leiding van de Commissie Dijkgraaf in samenspraak met een groot aantal stakeholders uit wetenschap en bedrijfsleven tot stand is gekomen.