Kunnen we ethiek coderen?

In de huidige informatiesamenleving worden algoritmes steeds bepalender. Alle dimensies van ons leven krijgen een 'dataschaduw' en met behulp van algoritmes worden die data niet alleen begrijpbaar maar ook stuurbaar gemaakt. De noodzaak om na te denken over het 'goede leven' - ofwel de ethiek van het dagelijks leven, de manier waarop we in het leven willen staan en wat we daarin als 'goed en kwaad' zien en de mogelijkheden die we hebben om daar zelf vorm aan te geven - strekt zich daarmee ook uit tot algoritmes. Algoritmes worden steeds meer gebruikt om sturing te geven aan ons leven, om belangrijke beslissingen te nemen over wat bijvoorbeeld belangrijke informatie is en wat niet, welke samenhangen tussen data belangrijk zijn en welke niet, wat bepalend is voor de identiteit en het gedrag van mensen en wat niet, welke mensen voor ons interessant zijn en welke niet, et cetera. Wat betekent dit voor de ethische verantwoordelijkheden van ontwikkelaars van algoritmes en wat betekent dat voor ons als samenleving? Hoe kunnen we deze ethiek inbouwen in algoritmes? Met andere woorden: kunnen we ethiek coderen?