Kunnen we efficiente processen bedenken om CO2 vast te leggen en in vaste vorm op te slaan?

Er wordt al veel onderzoek gedaan naar "groene energie", oftewel energie waar bij geen fossiele brandstoffen in CO2 worden omgezet. Maar zelfs als alle energie groen is zitten we nog opgescheept met een (te) hoge CO2 concentratie in de lucht en de bijbehorende consequenties voor het klimaat. We moeten dus de CO2 ook weer op gecontroleerde wijze gaan afbouwen tot bijvoorbeeld een nivo van 100 jaar geleden. Hiervoor moeten we efficiente processen onderzoeken.