Kunnen we effectieve strategieen ontwikkelen om te voorkomen dat een coronair vat opnieuw dichtslibt na plaatsing van een stent?

In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) verantwoordelijk voor jaarlijks 39.000 doden, en 370.000 ziekenhuisopnames. De HVZ-gerelateerde kosten worden geschat op 8.3 miljard euro. Deze cijfers onderstrepen het belang van HVZ niet alleen voorde individuele patient maar ook voor de maatschappij als geheel. De effectieve preventie van HVZ en behandeling van de complicaties blijft een grote klinische uitdaging. Technologische vooruitgang hebben geleid tot behandeling van HVZ patienten middels bypass operaties en percutane stentplaatsing. Maar veel patienten moeten opnieuw een interventie ondergaan omdat het vat weer dichtslibt, en hebben levenslang medicatie nodig om reacties van het lichaam tegen het ingebrachte materiaal terug te dringen. Het is daarom noodzakelijk om nieuwe interventie strategieen te ontwikkelen, waaronder niet-invasieve imaging en afbreekbare stents, dit om opnieuw dichtslibben van het coronair vat te voorkomen en de patient-gerelateerde uitkomsten te verbeteren.