Kunnen we een wezenlijk nieuw antibioticum ontwikkelen?

Wereldwijd heeft de resistentie van bacteriën tegen antibiotica crisis-proporties bereikt: een toenemend aantal bacteriële infecties is niet meer behandelbaar. De productie van nieuwe antibiotica stagneert om een aantal redenen. Een recent EASAC rapport, getiteld 'Antimicrobial drug discovery, greater steps ahead' (www.easac.eu) analyseert waar de knelpunten liggen. Nederland had een sterke traditie op het terrein van microbiologie en antibiotica ontwikkeling (Delft school; Gist Brocades) en er zijn thans verspreide activiteiten op dit gebied. Door gezamenlijk de schouders eronder te zetten en eerder genoemde knelpunten te tackelen zou het mogelijk moeten zijn een wezenlijk nieuw antibioticum te onwikkelen.