Kunnen we een nieuwe generatie antibiotica ontwikkelen waarmee we ook resistentie kunnen overwinnen?

De ontwikkeling van nieuwe antibiotica en strategieën om resistente bacteriën te bestrijden is urgenter dan ooit. Resistentie bedreigt de effectieve preventie en behandeling van een steeds groter aantal infectieziekten. Het ontbreken van een nieuwe generatie antibiotica is door de WHO aangekondigd als een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Wanneer eerste lijn drugs niet meer effectief zijn moeten duurdere therapieën worden gebruikt. De langere duur van de ziekte en behandeling, vaak in ziekenhuizen, verhoogt de kosten voor de gezondheidszorg. Om het tij te keren is een gecoördineerde actie nodig van onderzoekers en industrie. Meerdere nieuwe benaderingen zijn denkbaar. Uit genoom onderzoek blijkt dat veel genen die potentieel voor antibiotica aanmaak coderen niet actief zijn onder laboratoriumomstandigheden. Door deze op een andere manier te activeren kan een geheel nieuwe bron van nog niet eerder bestudeerde natuurlijke verbindingen worden aangeboord. Met synthetische chemie kunnen slimme en schakelbare antibiotica worden ontwikkelt tegen meerdere doelen tegelijk en kan de ecologische voetafdruk van de ophoping van antibiotica in het milieu vermindert worden waardoor resistentie zich minder snel zal verspreiden. Ook middels coating van materialen met antimicrobiële middelen zal een betere controle van sepsis mogelijk zijn in de industrie, de kliniek en zelfs thuis.