Kunnen we een model of instrument ontwikkelen dat ons helpt te voorspellen wat de (lange termijn) impact is van het opnemen van grote stromen vluchtelingen op de Nederlandse samenleving?

Het opvangen van vluchtelingen en 'gelukszoekers' in Nederland is een actueel thema, waar veel landen mee worstelen, en wat waarschijnlijk de komende jaren alleen maar urgenter en ingewikkelder gaat worden. De discussie tussen voor- en tegenstanders van het sluiten van de grenzen van NL of de EU, wordt vaak gevoerd op grond van een gevoelens of meningen over islamisering, afpikken van banen, etc. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand wetenschappelijk onderzoek aanhaalde om te staven dat het opnemen van vluchtelingen wel of niet kan, en wat de effecten ervan zijn voor onze economie, cultuur, criminaliteit, etc. Het lijkt mij heel goed voor het ontwikkelen van lange termijn beleid, als we een model ontwikkelen die de impact van het opnemen van (grote stromen) vluchtelingen kan helpen voorspellen op bijvoorbeeld de economie, werkgelegenheid, criminaliteit en/of diversiteit. Dit helpt ons betere keuzes te maken, die meer gebaseerd zijn op feiten dan op meningen of gevoelens. Ik denk dat hier veel behoefte aan is in heel Europa.