Kunnen we een kwantum computer bouwen en wat betekent dit voor ons?

De kwantum computer fascineert al jaren zowel wetenschappers als het grote publiek, maar is het ook echt mogelijk zo’n apparaat te bouwen? En zo ja, welke impact zou een kwantum computer hebben op ons dagelijks leven? Een kwantum computer werkt met fundamenteel andere principes dan alle bestaande computers, met kwantum bits die tegelijk 0 en 1 kunnen zijn, en die met elkaar “verstrengeld” kunnen zijn. Dit kwantum gedrag op grote schaal in de greep krijgen, vormt een geweldige wetenschappelijke en technologische uitdaging. Door doorbraken van de laatste paar jaar, met name ook uit Nederland, is nu goed in beeld gebracht welke cruciale stappen nog moeten genomen worden om echt een kwantum computer te bouwen. In de komende 5 tot 10 jaar moet blijken of en hoe we die stappen kunnen nemen. Vanwege zijn bijzondere kwantum eigenschappen kan een kwantum computer onoplosbare vraagstukken kraken uit de wiskunde, natuurkunde, chemie, en materiaalkunde. Maar hoe vertaalt zich dat naar ons dagelijks leven? Zullen de persberichten bewaarheid worden die nieuwe medicijnen en schonere energie beloven? Hand in hand met voortgang in het bouwen van de kwantum computer, zal de komende jaren ook op deze vragen antwoord gegeven worden.