Kunnen we dynamische correlaties van het één-dimensionaal Hubbard model uitrekenen?

Het Hubbard model is een van de belangrijkste modellen in de gecondenseerde materie. In twee dimensies zou dit model hoge-Tc supergeleiding mogelijk kunnen verklaren, helaas is het model dan niet oplosbaar. Aan de andere kant is het Hubbard model in één dimensie exact oplosbaar met Bethe Ansatz. Dit betekent in eerste instantie dat alle energie niveau’s en dus alle evenwichtseigenschappen toegankelijk zijn. Van groot belang in de theoretische beschrijving van experimenten zijn zogeheten dynamische correlatie functies: hoe een verstoring op een plek op een bepaalde tijd invloed heeft op het systeem op een andere plek en een latere tijd. Dergelijke correlaties zijn onlangs uitgerekend, vanuit Bethe Ansatz, voor simplere systemen zoals atomaire gassen en spin ketens. Is het mogelijk om extensies van die methodes te gebruiken om dynamische correlaties van het één-dimensionaal Hubbard model exact uit te rekenen? Kunnen we hiermee iets leren over de mechanisme voor hoge-Tc supergeleiding?