Kunnen we door miniaturisatie en integratie van elektronische apparaten nieuwe functionaliteiten ontwikkelen voor detectie en informatieverwerking en voor de opslag en verwerking van informatie tegen laag energieverbruik?

Dit is een chemische vraag die ook is geïdentificeerd in het visiedocument Chemistry & Physics, Fundamental For Our Future dat onder leiding van de Commissie Dijkgraaf in samenspraak met een groot aantal stakeholders uit wetenschap en bedrijfsleven tot stand is gekomen.