Kunnen we de vorm van de aarde zodanig veranderen dat we tijd winnen?

Zonder kennis te hebben van Geodesie, vraag ik mij af of het mogelijk is de aarde op zo'n manier te veranderen dat we meer tijd krijgen. Bijvoorbeeld doordat deze anders gaat draaien. Of, is het helemaal niet mogelijk om op aarde letterlijk tijd te winnen? Of, moeten we de afstand van de maan tot de aarde veranderen om tijd te winnen?