Kunnen we de lokale kringloop van voedingsstoffen in landbouw optimaliseren door het bodemleven te stimuleren?

In de moderne landbouw wordt kunstmest gebruikt als voedselbron voor gewassen. Echter kunstmest is schaars. Het is daarom noodzakelijk om naar alternatieven te kijken. In natuurlijke ecosystemen worden voedingsstoffen lokaal hergebruikt: dood organisch materiaal komt in de bodem terecht en wordt afgebroken door bodemleven, waardoor de voedingsstoffen vrijkomen en weer kunnen worden opgenomen door planten. Recent ecologisch onderzoek laat zien dat het bodemleven is aangepast aan het organisch materiaal dat ze afbreekt waardoor de kringloop van voedingsstoffen wordt geoptimaliseerd. In landbouw is de rol van dit bodemleven klein door het gebruik van kunstmest. Om het gebruik van kunstmest terug te dringen is het cruciaal om deze rol van het bodemleven te vergroten en te optimaliseren.