Kunnen we de impact van financiële beslissingen van banken wiskundig in kaart brengen, en al het risico inschatten?

Risico inschatten, niet te groot laten worden, tevens ruimte laten voor financiële innovatie is een spanningsveld. Eerst komt innovatie, dan het begrip van mogelijk risico. Wiskunde zou moeten kunnen helpen bij het inschatten van risico op verschillende niveau's, maar globaal en lokaal inzicht in risico, lange termijn impact, conservatief en innovatief blijven, brengt grote uitdagingen met zich mee.