Kunnen we de complexiteit van de levende en levenloze materie tot eenvoudige principes te-rugbrengen en synthetisch nabootsen?

Deelvragen over de levenloze materie: a) Kunnen we turbulente stroming beheersen en toepassen? b) Wat is de oorsprong van geordende patronen in wanordelijke systemen? c) Hoe verschilt een glas van een kristal? d) Kunnen we de eigenschappen van materialen ontwerpen? e) Is een eenvoudig principe ten grondslag aan de complexiteit van hoge-temperatuur su-pergeleiding? f) Kunnen we kristallen van licht synthetiseren en toepassen? Deelvragen over de levende materie: a) Wat is de minimale configuratie van onderdelen die als cel functioneert? b) Wat zijn de fundamentele regulerende netwerken in de cel? c) Hoe communiceren cellen met elkaar? d) Kunnen wij celdeling en andere fundamentele cellulaire processen synthetisch naboots-en? e) Kunnen we ontwikkeling van embryo's begrijpen op basis van fysische principes? f) Kunnen wij kanker begrijpen op basis van fysische principes? g) Hoe kunnen we de emergentie van bewustzijn in een biosysteem beschrijven en wellicht synthetisch nabootsen?

Bijbehorende clustervragen