Kunnen we de behandeling door percutane interventies van structurele hartziekten verbeteren?

In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) verantwoordelijk voor jaarlijks 39.000 doden, en 370.000 ziekenhuisopnames. De HVZ-gerelateerde kosten worden geschat op 8.3 miljard euro. Deze cijfers onderstrepen het belang van HVZ niet alleen voorde individuele patient maar ook voor de maatschappij als geheel. Catheter-geleide interventies zijn een recente, en sterk in ontwikkeling zijnde behandelmethode van structurele hart ziekten (bijv. kleplijden). Deze behandelmethode wordt momenteel voornamelijk ingezet voor patienten met aortastenose voor wie een operatieve klepvervanging een verhoogd risico is. Een verdere uitontwikkeling van deze percutane techniek is aangewezen, mede in het licht van de snel groeiende populatie met structurele hartziekten.