Kunnen we de algehele volksgezondheid verbeteren, door kraanwater te 'resetten' aan het einde van de waterleiding?

Wetenschapper Victor Schauberger zegt in zijn studies dat water wat in een vortex wordt bewogen, weer gereset of geënergetiseerd wordt. Het verliest daardoor de negatieve aspecten welke opgeslagen worden in het 'geheugen' van water, doordat het in aanraking is geweest met voor de mens schadelijke stoffen (waardoor kanker kan ontstaan) en doordat het onnatuurlijk door duizenden kilometers leidingen is geforceerd. Eveneens zou water nog effectiever worden opgenomen in het lichaam als het wordt gereset, waardoor dorst nog beter wordt bestreden. Kunnen wij de volksgezondheid op een zeer goedkope en effectieve manier verbeteren, door 'dood' leidingwater weer levend maken, door in elk huishouden een klein stukje leiding te plaatsen met een spiraalvormige binnenkant, waardoor het zich vlak vóór gebruik (drinken en douchen) kan bewegen in een vortex?