Kunnen we chemische synthese combineren met electrochemie om slim energie te onttrekken uit chemische reacties om andere reacties te kunnen uitvoeren?

Het gebruik van CO2 als bouwsteen voor chemicaliën zou een prachtige oplossing zijn voor vele problemen. Jammer genoeg moet er erg veel energie in CO2 worden gestopt om er iets bruikbaars van te maken. Als we in staat zouden zijn om dit soort energetisch ongunstige reacties goed te laten verlopen met hulp van electrochemie, kunnen we (rest)energie opslaan in chemische bindingen, maar kunnen we ook nieuwe katalytische processen ontwikkelen om chemicaliën te maken uit ongunstige grondstoffen zoals CO2. We zouden dan een indirecte koppeling tussen energetisch gunstige reacties en de ongunstige reacties kunnen maken. Electrochemie lijkt hierbij een oplossing te kunnen zijn. We zouden zo bijvoorbeeld direct elektriciteit uit exotherme reacties kunnen onttrekken, in plaats van inefficiënte stoomturbines te gebruiken. Het concept bouwt voort op interconversie van verschillende energievormen, en is breder toe te passen. Er zullen nieuwe electrokatalytische materialen moeten worden ontwikkeld om deze toepassing mogelijk te maken.