Kunnen we bodem en dijken verstevigen door gebruik te maken van natuurlijke processen in de bodem?

In Nederland hebben we veel problemen door de slappe bodem. In veengebieden daalt de bodem. Dijken (grondlichamen) moeten we versterken, wat veel overlast geeft voor de omgeving en het landschap sterk kan aantasten. Gestimuleerde natuurlijke bio-geochemische processen hebben we de laatste 20 jaar kunnen gebruiken om de bodem schoon te maken. Deze kennis kunnen we ook gebruiken om technologie te ontwikkelen voor het versterken van ondergrond en dijken. Een duurzame manier van bouwen met de natuur.