Kunnen we atherosclerotische plaques in de bloedvatwand laten verdwijnen ?

Atherosclerose, ook wel aderverkalking genoemd, is de hoofdoorzaak voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. En hart- en vaatziekten zijn, samen met kanker, de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Er is veel (succesvol) onderzoek gedaan naar het mechanisme waardoor atherosclerose ontstaat en naar manieren om het ontwikkeling van atherosclerose af te remmen. Maar we kunnen de eenmaal ontstane atherosclerotische plaques in de wand van de bloedvaten nog steeds niet laten verdwijnen. Met andere woorden, we kunnen de bloedvaten nog steeds niet weer gezond maken. Onderzoek naar nieuwe methodes om de regressie van atherosclerotische plaques te induceren en te stimuleren kan een grote bijdrage leveren aan de reductie van hart- en vaatziekten in Nederland. Richtingen van onderzoek waar aan gedacht kan worden is het verwijderen van het gestapelde vet in de vaatwand, het opruimen van de ontstekingscellen in de vaatwand en het weer herstellen van aangedane vaatwandcellen.