Kunnen we alternatieven ontwikkelen voor de huidige magnetische materialen die gebruikt worden in motoren en turbines en momenteel op basis van schaarse aardmetalen worden gemaakt?

Dit is een chemische vraag die ook is geïdentificeerd in het visiedocument Chemistry & Physics, Fundamental For Our Future dat onder leiding van de Commissie Dijkgraaf in samenspraak met een groot aantal stakeholders uit wetenschap en bedrijfsleven tot stand is gekomen.