Kunnen we aan de hand van gegevens over de bestuurlijke achtergrond, opleiding en inhoudelijke achtergrond voorspellen of een ministerschap waarschijnlijk succesvol wordt?

Ministers en staatssecretarissen zien we tegenwoordig vaak in een rol verschijnen die niet of nauwelijks lijkt te passen bij hun opleiding of inhoudelijk CV (denk aan bijvoorbeeld Van Bijsterveld of Zijlstra op onderwijs zonder onderwijsachtergrond). Kennelijke wordt bestuurlijke ervaring belangrijker gevonden. Maar welke factoren op het CV bepalen nu eigenlijk of een minister op korte en lange termijn een positieve invloed heeft op zijn of haar gebied? Kunnen we aan de hand van gegevens over de bestuurlijke achtergrond, opleiding en inhoudelijke achtergrond voorspellen of een ministerschap waarschijnlijk succesvol wordt/tot goede resultaten leidt? Het gaat om een vrij klein onderzoek, waar misschien wel uitkomt dat er niet zoveel mee te doen is. Aan de andere kant is het mooiste scenario dat de vraag aanzet blijkt tot een professioneler "selectiebeleid" voor onze beleidsmakers. Als daar een kwaliteitsslag gemaakt kan worden en we doen dat ook kan de impact natuurlijk heel breed zijn.