Kunnen Waddeneilanden en de Waddenzee meegroeien met de zeespiegelstijging en klimaatverandering, en is het nodig om daar actief aan mee te helpen?

Er is nog veel onbegrepen aan het functioneren van het sedimentdelend systeem de Waddenzee, inclusief de eilanden. We weten dat ze tot op zekere hoogte mee kunnen groeien met veranderende omstandigheden, maar via welke mechanismen, met welke snelheid, en waar het sediment vandaan moet komen is veel minder goed bekend. Daarom is het ook onduidelijk of, hoe en wanneer we in moeten grijpen om het systeem een handje te helpen, bijvoorbeeld door middel van suppleties. Het spannende aan deze vraag is dat het aan de ene kant gaat om het voortbestaan van een ecosysteem en het menselijk gebruik van het systeem, en aan de andere kant het een uitdaging is om te zien in hoeverre het meer toestaan van natuurlijke processen kan helpen om dit meegroeivermogen te bewerkstelligen.