Kunnen virtuele groepen als gevolg van het gebruik van sociale media functioneren als echte intrinsiek sociale groepen?

Radicalisering gebeurt meer en meer via sociale media, maar het lijkt erop dat je ook echt elkaar moet ontmoeten, wil je radicaal worden. Of is dat niet zo en kan het ook d.m.v. lid zijn van een virtuele groep? Mij lijkt uitsluitsel van groot belang bij het tegengaan van radicalisering.