Kunnen stuwmotoren schepen tot 200 Km per uur laten varen?

Kan een schip met onderwater stuwmotoren snelheden bereiken tot 200 km per uur. Door turbinestraalmotoren 5 tot 10 meter onder water aan weerszijde van de boeg te plaatsen afgeschermd met roosters om geen grote vissen, drijvende objecten of ijsschotsen, in te zuigen, kan men groter snelheden realiseren. De turbinestraalmotoren kunnen vanaf een centrale motor via overbrengingen als in een klassieke windmolen over meerdere assen naar de verschillende turbines worden geleid. De stabiliteit kan door de 2 motoren worden gehandhaafd. Richting kan men ook sturen door de een of de ander meer of minder kracht te geven. Door de grotere snelheid moet ook de schip opbouw aerodynamischer worden opgezet.