Kunnen ouderen langer thuis wonen als we suppleren bij lage micronutrienten-status zodat ze minder snel achteruit gaan?

Micronutriënten-deficiënties en lage voedselinname onder thuiswonende ouderen zijn geassocieerd met functionele achteruitgang, spier-zwakheid en moeilijkheden met zelfstandig wonen. Als de micronutriënten-status in de gaten wordt gehouden en op tijd supplementen worden voorgeschreven, kunnen ze langer thuis wonen. Dit is naast kwaliteit-van-leven ook economisch interessant om uit te zoeken.