Kunnen nieuwe technologieen, nieuwe vormen van communicatie en het gebruiken van Big Data de effectiviteit van het reclasseringswerk verhogen?

In hoeverre kunnen nieuwe electronische controlemiddelen (1) alsmede relatief nieuwe communicatiemiddelen en toepassingen als social media en e-health (2) als het gebruik van beschikbare informatie (analyse big data) (3) , de effectiviteit van het reclasseringswerk verhogen? Het lijkt meer toevallig dat we vanuit de reclassering naar bepaalde technische toepassingen kijken, maar de vraag zou ook vanuit de reclassering naar de beta wetenschappen kunnen worden gesteld. Vervolgens parallel hieraan de vraag in hoeverre deze middelen de herintegratie kunnen bevorderen, voor wie, in welke omstandigheden. Daarnaast: nu kijken we al heel voorzichtig hoe je Facebook, Whatsapp bv kan gebruiken in het huidige reclasseringswerk als slim en snel communicatiemiddel. Zou veel fundamenteler moeten worden aangepakt. .