Kunnen nieuwe media (apps, digitale prentenboeken, tv, computerspelletjes etc.) bijdragen aan de taalontwikkeling van (meertalige) kinderen en zo ja, op welke manier?

5. Deze vraag heeft naast een directe toepassing (hoe kunnen we taalontwikkeling bij kinderen zo goed mogelijk ondersteunen) ook theoretische consequenties: welk type apps heeft effect en hoe hangt dat samen met de manier waarop het jonge brein taal verwerkt? De vraag is in samenwerking met de GGD Zaanstreek-Waterland ontwikkeld.