kunnen nieuwe materialen ( zoals grafeen ) leiden tot supergeleiding bij kamertemperatuur ?

supergeleiding bij kamertemperatuur kan van grote betekenis zijn bij het oplossen van het mondiale energie-vraagstuk.