Kunnen nieuwe katalysatoren worden ontwikkeld voor een efficiëntere opslag van CO2 en voor synthetische fotosynthese die de efficiëntie van de natuur voorbij streeft?

Dit is een chemische vraag die ook is geïdentificeerd in het visiedocument Chemistry & Physics, Fundamental For Our Future dat onder leiding van de Commissie Dijkgraaf in samenspraak met een groot aantal stakeholders uit wetenschap en bedrijfsleven tot stand is gekomen.