Kunnen Nederlandse filosofen door het initiëren van een transculturele dialoog een bijdrage leveren aan de vormgeving van een transculturele filosofie in het licht van snel veranderende interculturele verhoudingen in een globaliserende wereld?

De kracht van de idee ligt aan de basis van wereldomvattende culturele veranderingsprocessen.Ideeën hebben de wereld veranderd. Filosofen zouden in staat moeten zijn dat opnieuw te doen. Het denkproces over de relatie van de mens tot zijn werkelijkheid heeft in de spiltijd (-800 tot-200) een essentiële rol gespeeld in de ontplooiing van contrasterende mensbeelden en hun werkelijkheidspercepties en vormt daarmee de bron van de huidige culturele diversiteit van de mensheid. Zou de mensheid in staat zijn zich een nieuw filosofisch streefdoel te stellen door het ontwikkelen en vormgeven van een, de huidige mensbeelden overstijgend en overkoepelend kosmopolitisch mensbeeld in een transculturele werkelijkheidsperceptie? Daartoe dient zij het beginsel van transculturaliteit echter op zichzelf te veroveren. Hier ligt een geheel nieuw filosofisch denkveld braak.