Kunnen moderne technieken zoals BlueTooth de mens uiteindelijk behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van telekinese?

Telekinese bevindt zich in het paranormale veld. Maar zal dat altijd zo blijven?