Kunnen moderne bioinformatische en biotechnologische benaderingen toegepast worden om nieuwe medicijnen te ontwikkelen tegen infectieziekten zoals HIV, MRSA, TBC of malaria?

Resistentie tegen medicijnen is een groot en groeiend probleem voor de behandeling van veel infectieziekten en nieuwe medicijnen komen maar mondjesmaat beschikbaar. Door een systematische integratie van grootschalige (chemische, moleculair biologische, en genetische) benaderingen met geavanceerde computationele benaderingen (systeem biologie) zou het mogelijk moeten zijn om geschikte medicijn targets te prioriteren en valideren.