Kunnen invasieve en schadelijke organismen in de zee worden bestreden met virussen?

Mariene invasieve exoten zijn in de zee levende organismen die door menselijk handelen verspreid worden en in hun nieuwe habitat schade kunnen aanrichten aan het ecosysteem. In het geval van micro-organismen (micro-algen, bacteriën) zijn er voorbeelden dat ze ook schadelijk kunnen zijn voor de mens, i.e. directe besmetting of via voedsel (vis). Door toenemend mondiaal transport en een opwarmend klimaat neemt de verspreiding van invasieve soorten in zeeën en oceanen sterk toe en zal er ook naar oplossingen moeten worden gezocht ter bestrijding van deze organismen. Dit blijft moeilijk, omdat eventuele bestrijdingsmiddelen, ook niet-invasieve soorten zouden schaden. Virussen van micro-organismen zijn een belangrijke vorm van sterfte in de natuur, waar ze de populatiegroottes van vele organismen beperken, ook van micro-organismen. Soortspecifieke virussen kunnen worden geïsoleerd en opgekweekt in het lab en vermenigvuldigen zich snel. Zouden deze natuurlijke factoren van sterfte, selectief kunnen worden ingezet ter bestrijding van schadelijke algen of bacteriën?