Kunnen functionele nano-materials gebruikt worden om op de lange termijn de betrouwbaarheid en de bio-compatibiliteit van electroceuticals en andere implanteerbare medische toestellen te verhogen?

Het denken over ziekte, gezondheid en zorg in Nederland en in Europa is drastisch aan het veranderen. Nieuwe technologie speelt in die verandering een belangrijke rol. Met de vergijzing neemt de zorgvraag toe, terwijl er tegelijkertijd minder mensen zijn om die zorg te leveren. Technologische vernieuwing helpt om met minder mensen betere zorg te leveren. Bevordering van ‘health literacy’, met name bij lager opgeleiden, is belangrijk om gezondheidswinst door preventie ook in de praktijk te realiseren. Dat is des te belangrijker omdat in de komende decennia de hoeveelheid ‘gezondheidsinformatie’ door ontwikkelingen in genomics, sensortoepassingen en in big data exponentieel zal toenemen. Personalized health levert een schat aan nieuwe data – die vormen nieuwe evidence voor bekende is