Kunnen exotische planten en dieren een positieve rol vervullen in ecosystemen?

Invasies van exotische planten en dieren worden bestreden omdat exoten in het algemeen gezien worden als negatief: ze hebben negatieve effecten op de biodiversiteit en veranderen ecosysteem functies. Echter, dit hoeft niet per se voor alle soorten exoten te gelden. Exotische waterplanten bijvoorbeeld zouden een water zuiverende werking kunnen hebben en groeien op plaatsen waar het te troebel is voor inheemse soorten. Op die manier zouden ze juist het water helder kunnen maken waardoor vestiging van inheemse soorten mogelijk is. Kunnen exoten een positieve rol vervullen, en zo ja, wanneer wel en wanneer juist niet?