Kunnen en willen we talenten en beperkingen in een vroege levensfase al aan het licht brengen en biedt dat voor- of nadelen voor het individu en de maatschappij?

Wat als iemand autistisch is of veel beter met zijn handen kan werken dan met zijn hersenen? Wat als iemand aanleg heeft voor snoepen of juist een snelwerkende schildklier heeft? Het is een flinke investering, niemand is hetzelfde en iedereen blijft veranderen. Maar kun je zo in een vroeg stadium kansen en bedreigingen herkennen die je zo kan sturen?