Kunnen elektrische auto's, niet beter opladen door hun accu's te verwisselen voor volle, bijvoorbeeld op terreinen van een pompstations?

Eerst de voordelen: – Veel capaciteit van onze groene stroom (windenergie), wordt niet benut, vanwege verschil tussen vraag en aanbod, en vanwege de huidige capaciteit van het elektrische distributienet. Komende periode huidige capaciteit net, accu's distribueren naar deze groene stroom laadpunten, en weer naar de verwissel punten. En, gedurende daluren, ook op accu verwissel stations laden, zodra een surplus groene energie daarheen getranspoteerd kan, accu's laden. – Oplaadpunten voor elektrische personenwagens, zorgen voor lange duur nog voor een relatief lagere bezettingsgraad van deze parkeerplaatsen. Elders opladen verlaagt de 'parkeerdruk'. – Technisch mogelijk, accu's omruilen, even snel als 'tanken'. - Overig? De nadelen: – Industrie moet 1, of diverse standaarden (ook capaciteit versus volume) van accu-pack's overeenkomen? – Veilig, snel verwisselen, en plaatsbaar in voertuig, van de accupack's, ook technisch/economisch mogenlijk. – Door afnemende capaciteit over gebruiksduur oplaadbare accu's, altijd voldoende energie kunnen kopen (actieradius), en het werkelijke energie verschil in rekening kunnen brengen. - Tenisch?economisch haalbaar, transport accupack's naar groene energie stations, daar kunnen laden, en weer distrubueren.